گرانول سازی

Petrosaman

شرکت پترو سامان با استفاده از روشی مرسوم فرایند گرانول سازی را انجام می دهد. این شرکت با ساخت دستگاه های گرانول سازی دیسک دوار به صورت نیمه افقی و با استفاده از چسب های مخصوصی، پودر های گرافیت نرمه زیر ۰.۲ راگرانوله می کند. سپس مواد تولید شده دوباره به مرحله سرندکنی بازگشته و دانه بندی می شود. در این روش می توان به دانه های درشت تر از ۸ میلیمتر نیز رسید.

همچنین روش مرسوم دیگر مورد استفاده این شرکت از دستگاه گرانول ساز روتاری می باشد. در این روش همان طور که در تصویر بالا پیداست، لوله روتاری بلند با لبه های چیده شده ی داخل آن با شیب منفی در حال چرخش می باشد که با پاشیدن چسب داخل آن می توان پودر های نرمه را گرانوله کرد.