نمایشگاه ها

gallery

دومین نمایشگاه تخصصی فولاد خوزستان اسفند ۱۴۰۰

 

 

هجدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو آذرماه ۱۴۰۰

 

 

هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو بهمن‌ماه ۱۳۹۹