کلسیناسیون

Petrosaman

این شرکت با به کار گیری فناوری روز کوره های عمودی شفت در تبدیل  کک نفتی خام به کک کلسینه شده، و با استفاده از مواد خام درجه یک، تحت نظارت کارشناسان فنی این شرکت پس از جدا سازی ناخالصی ها فرایند کلسیناسیون را انجام می دهد. مصرف انرژی در این کوره ها به مراتب از انواع کوره های دوار افقی کمتر بوده و به همین دلیل تولید محصول کاملا اقتصادی می باشد. ظرفیت تولید این کوره حدود ۳۵ تن در ۲۴ ساعت می باشد. کنترل با دقت بالای تغییرات دماو همچنین حرارت پایدار در طول تمام مراحل عملیات حرارتی و حفظ درجه حرارت یکنواخت با دقت درجه حرارت ۵ ± درجه سانتیگراد از مزایای فناوری دقیق این کوره بوده و این امر مهم نیز باعث می شود تا فرایند کلسیناسیون به خوبی انجام شود و روند خودکار عملیات حرارتی را آسان می سازد.