خدمات تجاری و بازرگانی

Petrosaman

شرکت پترو سامان با به کار گیری تجارب نیروی انسانی خود، توانمدی بالایی در ارائه خدمات تجاری و بازرگانی اعم از واردات، صادرات و خدمات مهندسی خرید دارد. این شرکت با تکیه بر دانش فنی خود و با توجه به اینکه زنجیره ی کاملی از خدمات فنی، مهندسی، اجرا و طرح و … را ارئه مینماید و نیز با خرید مناسب و شناسایی بهترین تامین کنندگان مواد و همچنین بخش فروش قدرتمند توانسته است خدمات خوبی را به مشتریان و تامین کنندگان ارائه دهد.