مطالعات فنی، اقتصادی و مشاوره سرمایه گذاری

Petrosaman

بررسی امکان پذیری و توجیه پذیر بودن طرحهای سرمایه گذاری توسط واحد مطالعات و مشاوره سرمایه گذاری با استفاده از آخرین اطلاعات روز انجام می شود.

• مطالعات بازار
• مطالعات بررسی و انتخاب محل
• آماده سازی طرح تجاری
• شناسایی و بررسی فرصتها
• مطالعات امکان سنجی و توجیه پذیری
• گزارشات فنی اقتصادی آماده سازی طرح کلی و استراتژیک

 

پروژه‌ها به دلیل ماهیت متنوع و غیر تکراریشان نیاز به مدیریتی متفاوت دارند. پیچیدگی تکنولوژیکی، تنوع تخصصهای مورد نیاز، نامناسب بودن طراحی‌ها، حجم عظیم فعالیتها و همچنین تعداد زیاد سازمانها و افراد درگیر در طرح، همگی از مسائلی هستند که اغلب مجریان طرح را در پروژه های بزرگ و پیچیده از رسیدن به اهداف پروژه باز می دارند. وجود اطلاعات صحیح، کامل و به موقع ابزار بسیار مناسبی در اختیار مدیریت پروژه می‌باشد تا با تصمیم‌گیری بموقع جلوی انحرافات پروژه را بگیرد.

این شرکت با همکاری شرکای توانمند و داشتن تجربه های موفق در زمینه مدیریت طرحها و پروژه ها و با داشتن منابع انسانی با تجربه و متخصص خدمات مدیریت طرحها و پروژه هارا با کیفیت بالا به مشتریان عرضه می نماید.

■خدمات مدیریت، هماهنگی و مشاوره
■تعیین خط مشی های اجرایی پروژه و رویه‌ها
■برنامه ریزی، تهیه برنامه‌های زمان بندی، کنترل پیشرفت عملیات و گزارش دهی
■هماهنگی عملیات اجرایی و نظارت بر ساخت
■بازرسی مواد و مصالح و تجهیزات
■سازماندهی و آموزش منابع انسانی دوران بهره برداری
■مدیریت اسناد و مدارک
■کنترل کیفیت و تضمین کیفیت