کنسانتره زغالسنگ (PCI)

Petrosaman

زغال سنگ حرارتی یکی از انواع زغال سنگ و زیر شاخه زغالسنگ های بیتومینه است که با توجه به خواص و ویژگی هایی که دارد، از آن می توان در موارد خاصی بهره مند شد.
زغالسنگ حرارتی به دو دسته تقسیم میشود، زغال حرارتی با ارزش حرارتی پایین (LOW CV) و زغال حرارتی با ارزش حرارتی بالا (HIGH CV) که دلیل این تفاوت به مراحل دگرگونی زغالسنگ در زمین مربوط میشود.
این زغال سنگ به نسبت زغال سنگ کک شو خاصیت کک شوندگی پایینی دارد، از همین جهت دارای قیمت مناسب تری است.
اساسا میزان گوگرد زغال های حرارتی از زغال های کک شو کمتر است. شایان به ذکر است گوگرد به هنگام سوختن به صورت سولفاته حرارت جذب می کند و تا ۲ درصد وزن خود با اکسیژن و ۴ درصد وزن خود با آب ترکیب میشود.