کک کلسینه

کاربرد کک نفتی کلسینه شده

کاربرد کک نفتی کلسینه شده در صنایع فولاد سازی و صنایع ذوب آلومینیوم

کک نفتی کلسینه شده

یکی از روشهای تبدیل پسماند پالایشی به محصولات با ارزش، استفاده از فرآیندهای ککسازی است. ککسازی، فرآیندی متشکل از مراحل تجزیه حرارتی…