کک سوزنی

کک سوزنی

تولید فولاد به روش کوره قوس الکتریکی شدیدا” به الکترود گرافیتی و مهم تر از آن . . .