اهداف ما

شرکت پترو سامان ضمن در نظر گرفتن ارزشهای محوری خود (که به آن اشاره گردیده) با تاکید برنقش نیروی انسانی به عنوان ارزشمند ترین عامل سازمانی وحرکت بر بستر مناسبی که به عنوان راهبرد یک تا بیست ساله تدوین نموده نگاه مشتری را به عنوان عامل مهم پیشرفت در هر سازمان بر فعالیتهای خود حاکم ودر این راستا نظام مدیریت استاندارد و صدای مشتری را در شرکت فعال نموده تا با انعطافی که در سیستم پیش بینی گردیده بتواند در این مدت علاوه بر رسیدن به بالاترین سهم ممکن در فروش با احترامی که برای رقبای خود بعنوان یک اصل حرفه ای قائل است به تولید برخی کالاهای اساسی که گره از مشکلات صنایع فولاد و آلومینیوم باز نماید، دست پیدا کند.