آشنایی با گرافیت مصنوعی

Petrosaman

گرافیت مصنوعی

از خوانندگان این بخش خواسته شده است تا از خواندن مقالات در بخش اصلی ” مقدمه ای بر گرافیت مصنوعی” که صفحه خدمات فنی کربن آسبری ارائه شده است. تا در مورد ساختار اساسی و خواص مواد گرافیتی به طور کلی بیشتر بدانید. همه از موضوعات مورد بحث در مورد گرافیت مصنوعی به کار می رود.

ماده ای ساخته شده توسط انسان با درجه حرارت بالا است با پردازش مواد کربنی. انواع کربن آمورف استفاده شده به عنوان پیشرونده های گرافیت بسیار هستند و می توانند از نفت، ذغال سنگ، موادآلی طبیعی و مصنوعی.

وجه اشتراک محصولات گرافیت

در برخی موارد گرافیت حتی می تواند توسط بارش مستقیم کربن گرافیتی از پیرولیز گاز کربن مانند استیلن (گرافیت پیرولیتیک) تولید شود. یک وجه مشترک مهم بین همه ی محصولات گرافیت این است که آنها باید کربن داشته باشند. گرافیت کربن است، شکل خاصی از کربن، بنابراین تنها می تواند از دیگر موادی که حاوی کربن هستند حاصل شود.
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه از مقاله زیر استفاده نمایید.
SyntheticGraphitePartI