بررسی و ساخت کک نفتی به روش آزمایشگاهی

Petrosaman

کک نفتی به روش آزمایشگاهی

 

کک نفتی یکی از محصولات حاصل از پالایش نفت خام محسوب می شود. یکی از پراهمیت ترین فرایندها برای تبد یل ته مانده های نفتی به فرآورده های مفید، کک سازی به روش تاخیری است.

طرح کلی فرایند به این صورت است که ته مانده های سنگین برج خلاء به کوره تزریق شده و تا دمای ۴۸۰ درجه سانتیگراد حرارت داده می شوند. خروجی این کوره به برج های کک ساز با محدوده دمایی ۴۹۰-۴۶۶ درجه سانتیگراد و فشار ۳۵psig فرستاده می شوند. در این برج ها فرایند کراکینگ انجام شده و محصولات سبک از بالا و کک تولیدی پس از اتمام فرایند از پایین برج استخراج می گردد.

دمای تولید کک، میزان کک شوندگی و محتوای گوگرد و خاکستر کک بسته به نوع خوراک متفاوت خواهد بود. در این مقاله امکان تولید کک از پس مانده های نفتی برج تقطیر خلاء مجتمع پتروشیمی تبریز در یک سیستم آزمایشگاهی بررسی شده است.

از بین دو نمونه خوراک استفاده شده در این تحقیق، خوراک C.F.O راندمان کک شوندگی بالاتری نسبت به خوراک SMTAR نشان داده است، کک تولید شده از این نوع خوراک نیز مرغوب تر بوده است.

همچنین برخی از خواص فیزیکی کک نفتی تولید شده با خواص نمونه های خارجی مقایسه شده اند.

https://www.civilica.com/Paper-NICEC12-NICEC12_581.html

فایل ادامه ی محتوای پس مانده های نفتی