کوره های ذوب و نگهدارنده

Petrosaman

کوره های ذوب و نگهدارنده

کوره های ذوب و نگهدارنده جزء ملزومات حیاتی واحدهای ریخته گری هستند، البته زاویه دید و استانداردهای انتخاب این کوره ها در صنایع مختلف ریخته گری متفاوت است. در ریخته گری فلزات آهنی کوره های ذوب شامل کوره بلند، کوره های قوس الکتریک و کوره های القایی هستند و کوره های نگهدارنده نیز بصورت عمده القایی می باشند. شایان ذکر است در ریخته گری چدن خاکستری و چدن نشکن کوره های دوار نیز به کار می روند.

ریخته گری فلزات غیر آهنی

اما در ریخته گری فلزات غیر آهنی رویکردها مختلف و متفاوت است.
در مورد آلیاژها پایه مس کوره های القایی و کوره های بوته ای بسته به نوع آلیاژ و محصول تولیدی استفاده می شوند.
آلیاژها آلومینیومی در کوره های بوته ای، کوره های ریورب و کوره های شفت تهیه می گردند، بصورت عمده نگهداری این آلیاژها در کوره های بوته ای و کوره های جداره نسوز انجام می شود.

در انتخاب کوره ها، میزان تمیزی مذاب و میزان مصرف سوخت، عمر نسوز و یا بوته، میزان پرت شارژ و راندمان ذوب دهی بسیار مهم هستند، اشتباهی که عمده واحدهای ریخته گری آلومینیوم مرتکب می شوند، عدم توجه به مصرف بالای سوخت و انرژی کوره های دارای بوته چدنی می باشد.