بررسی نقش تنظیم گری دولت در توازن زنجیره فولاد

Petrosaman

ظرفیت های ایران در زمینه منابع معدنی و انرژی، موجب توسعه زنجیره ارزش فولاد به ویژه در دو دهه اخیر شده است.

به طوری که علاوه بر تامین نیاز داخل، امکان صادرات فولاد و محصولات فولادی به سایر کشورها نیز فراهم شده است.

در سال ۹۸، از مجموع حدود ۲۰ میلیون تن فولاد خام و ۱۳.۴ میلیون تن محصولات فولادی در شرکت های عمده فولادی کشور (بدون در نظر گرفتن واحدهای کوچک مقیاس)، حدود ۷ میلیون تن فولاد و محصولات فولادی صادر شده است که نشان دهنده رشد ۲۷ درصدی نسبت به سال قبل از آن است.

پیش بینی می شود بر اساس ظرفیت های ایجاد شده در زنجیره فولاد ایران، میزان تولید فولاد در سال ۹۹ به ۳۱ میلیون تن برسد.

بر همین اساس تا پایان سال ۹۹، انتظار می ورد میزان صادرات تا ۱۲ میلیون تن افزایش یابد.

شرایط جدید اقتصادی دنیا که ناشی از شیوع ویروس کروناست، ممکن است صادرات زنجیره فولاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد.

مصرف داخلی فولاد نیز تابعی از رشد اقتصادی کشور است که بر اساس شرایط موجود، در سال ۹۹ تغییری نخواهد کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر، فایل زیر را دانلود و مطالعه نمایید.

گزارش-مرکز-پژوهش-ها-فولاد